Kaden - Vodoměry, s. r. o.

Elektronické vodoměry KADEN S 060, S 065

Spolehlivé a přesné měření

Klikněte pro zvětšení

Vodoměr KADEN S 065
s rádiovým odečtem
pro teplou vodu

Vodoměr KADEN S 060
s rádiovým odečtem
pro studenou vodu

Elektronický vodoměr KADEN typu S 060 a S 065 s rádiovým odečtem

je jednovtokový suchoběžný kompaktní vodoměr s elektronickým počitadlem, s funkcí pro snímání, zobrazování a rádiovou komunikaci. Je určen pro měření spotřeby studené nebo teplé vody, pro trvalý průtok 1,6 m³/hod., do maximálního průtoku 2 m³/hod.

Přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 464/2005Sb (MID) č. certifikátu: TCM 142/09-4706

Nový elektronický vodoměr KADEN s rádiovým odečtem

umožňuje registrovat a sledovat velké množství údajů o spotřebě vody, její časové rozvržení, chybové stavy a pokusy o neoprávněnou manipulaci s vodoměry. Umožní mimořádné odečty a řeší veškeré požadavky praktických instalací.

Rádiová oboustranná komunikace - Rcom komunikační protokol

je nově vyvinutý protokol, postavený na nejnovějších poznatcích o  bezpečnosti přenosu dat. Perspektivní protokol Rcom se již používá i  u dalších zařízení a bude postupně rozšířen i na další měřící přístroje. Vodoměr vysílá radiový signál pouze v okamžiku jeho oslovení, tím nezatěžuje životní prostředí dalším radiovým smogem.

Optimální způsob odečtů a zpracování dat pro široký okruh uživatelů

je umožněn jednoduchostí a otevřeností celého systému.

Systém elektronických vodoměrů KADEN je jednoduchý,

vyžaduje pouze instalaci vodoměrů. Pro odečet údajů přímo z vodoměrů se používá USB radiový modul a odečítací software, pracující na PC (notebooku), nebo na PDA.