Kaden - Vodoměry, s. r. o.

KADEN - VODOMĚRY, s. r. o.

jediný výrobce bytových vodoměrů v České republice

Orientace na tradičního domácího výrobce přináší zákazníkům dlouhodobou jistotu při zajišťování měření spotřeby vody. Při nákupu nových vodoměrů i při opravách a následném ověření se mohou spolehnout na široké zázemí a technickou podporu naší společnosti. Ve spolupráci s našimi smluvními partnery pak i na odbornou montáž přímo na místě.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Výroba vodoměrů a indikátorů topných nákladů

První vodoměry KADEN (typů S 020 a S 025) jsme uvedli na trh v roce 1992.

Po těchto prvních typech nastoupily typy S 040 a S 045 a v současné době vyrábíme již třetí generaci bytových vodoměrů s označením S 050 a S 055.

Od roku 1994 poskytujeme na naše vodoměry prodlouženou záruku po celou dobu platnosti úředního ověření, to je 6 let na studenovodní typy a 4 roky na teplovodní typy.

Od září roku 2000 jsou tyto nejnovější typy vodoměrů vyráběny ve zodolněné variantě, která prakticky znemožňuje vnější ovlivnění chodu vodoměru. Neustálé zlepšování našich výrobků a vývoj nových typů zajišťuje vodoměrům KADEN stálou a dobrou pozici na trhu.

V roce 2009 prošly mechanické i nově vyvinuté elektronické vodoměry náročným certifikačním procesem podle nařízení vlády č. 464/2005 Sb. Celá rodina vodoměrů KADEN vyhovuje náročným požadavkům nových předpisů.

Na konci roku 2009 jsme uvedli na trh elektronické vodoměry S 060 a S 065 s dálkovým odečtem, jejichž sériová výroba se naplno rozběhla v roce 2010.

Spokojenost zákazníků je naším prvořadým cílem. Statisíce instalovaných vodoměrů KADEN dokazují úspěšnost našeho snažení.

Spolehlivé výrobky

musí vyrábět odpovědní a spolehliví lidé. Ve společnosti KADEN - VODOMĚRY takové najdete. Každý má stanovenu svou osobní odpovědnost. Podle záznamů o jakosti lze dohledat, kdo kterou skupinu vodoměru vyrobil. Na naše pracovníky se můžeme vždy spolehnout, stejně jako Vy se můžete spolehnout na naše vodoměry a indikátory topných nákladů.

Vyrobit spolehlivé měřidlo představuje využit rozsáhlý souhrn znalostí, který je výsledkem dlouhodobých zkušeností a soustavné práce našeho pracovního týmu při výrobě a neustálém zlepšování našich výrobků.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Technologie výroby

Požadavky na užitné vlastnosti - zejména na přesné měření, dlouhou životnost a odolnost proti vnějšímu ovlivnění jsou promítnuty již při návrhu do konstrukčního řešení. Při návrhu, vývoji a TPV jsou uplatňovány CAD systémy, veškerá výrobní dokumentace je zpracována a používána v digitální podobě.

Při výrobě vodoměrů používáme jen ty nejlepší materiály od předních evropských výrobců, kteří poskytují záruku nejvyšší dosažitelné kvality.

Moderní technologie - špičkové lisy na zpracování plastů, s řízením veškerých parametrů počítačovými jednotkami, víceosá CNC obráběcí centra a v neposlední řadě bohaté využití výpočetní techniky na zkušebních stanicích při ověřování vodoměrů v automatickém cyklu - to vše zaručuje vysokou kvalitu našich vodoměrů a dlouhodobou stálost jejich parametrů.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Kvalita

Jako nedílnou součást zkvalitňování našich výrobků a služeb jsme zavedli a průběžně uplatňujeme systém řízení jakosti ve smyslu mezinárodní normy ISO 9001:2008. Celá společnost KADEN - VODOMĚRY prošla úspěšně náročným auditem renomované mezinárodní společnosti TÜV NORD Cert GmbH Essen, při kterém prokázala, že úroveň a kvalita práce odpovídají systému řízení kvality podle požadavků normy. Na základě výše jmenovaného auditu nám byl udělen certifikát číslo 04 100 010504 na:

Tím naše společnost splňuje veškeré požadavky mezinárodních standardů v této oblasti a dává záruku kvalitních výrobků a služeb na evropské úrovni. Kolektiv našich pracovníků je plně zapojen do systému jakosti a je připraven uspokojit přání a očekávání našich zákazníků a obchodních partnerů.