Kaden - Vodoměry, s. r. o.

Lisování plastických hmot na zakázku

V naší lisovně používáme tyto lisy:
Lisy ENGEL600/125200/50150/60
max. hmotnost vstřiku287 g88 g83 g
průměr šneku45 mm30 mm30 mm
zavírací síla 125 t50 t60 t
otvírací dráha420 mm330 mm245 mm
min. vestavná výška formy150 mm150 mm120 mm
průměr příruby na upínací desce125 mm100 mm90 mm
max. rozměr formy - vodorovný420 mm305 mm326 mm
max. rozměr formy - svislý420 mm305 mm200 mm
Lis RABIT
max. hmotnost vstřiku1,5 g2 g2,5 g
průměr pístu10 mm12 mm15 mm
zavírací síla 1,4 t0,9 t0,6 t
otvírací dráha50 mm
průměr formy80 mm
výška formy65 mm

Lisy Engel jsou řízeny počítačovou jednotkou, která spolehlivě udržuje desítky pracovních parametrů procesu lisování. Lisy jsou vybaveny dávkovacím a vysoušecím zařízením Piovan, což umožňuje zpracovat pouze řádně vysušený materiál. Požadavky na temperaci forem zajišťují samotatné temperační jednotky u každého lisu.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Veškeré nastavené vstřikovací parametry k dané formě jsou uloženy na magnetických nosičích, při opětovném nasazení formy je tím zaručena stálost parametrů výlisku podle schváleného referenčního vzorku.

Lisy Rabit jsou velmi produktivní pro malé výlisky. Formy na ně jsou levné, protože mají charakter vložky, rám formy s temperováním je součástí lisu. Ve většině případů jsou jednootiskové, což v porovnání s víceotiskovými formami na větších lisech zaručuje naprostou tvarovou shodnost drobných výlisků.

Klikněte pro zvětšení

Výše jmenované skutečnosti umožňují lisovat i velmi náročné technické výlisky s vysokými požadavky na stálost rozměrů.


Materiály

Lisujeme všechny dostupné materiály s možností dobarvení pigmenty (např. Masterbach, Rykolen apod). Vyloučeny jsou pouze materiály se skleněnými plnidly.

Balení a způsob dopravy

je závislý na charakteru výlisku a na přání zákazníka, provádíme podle dohody.

Formy

k lisování na zakázku jsou ve většině případů majetkem zákazníka, naše lisovna provádí jejich pravidelnou údržbu (čištění a konzervace přípravky fy Kluber ze SRN). Formy jsou uloženy v regálech v suchých temperovaných místnostech. Běžné opravy a úpravy forem si zajišťuje zákazník. V případě prokázaného poškození formy naší lisovnou hradí opravu naše společnost.

Ceny výlisků

jsou sjednávány dohodou a jsou kalkulovány v závislosti na cenách zvolených materiálů, na vstřikovacích časech, na násobnosti forem, na náročnosti způsobu balení a na množství kusů jednotlivých objednávek. U výlisků, které opouštějí formu i se vtoky nabízíme jejich odstranění. Odpad - vtoky zlikvidujeme v našem odpadovém hospodářství. Předběžné ceny jak výlisků, tak dalších operací (odhrotování apod.) vypočítáme ihned při prvním jednání. V případě zaslání vzorků Vám nezávazně vypracujeme cenovou nabídku.

Kvalita

V řízení společnosti a ve všech procesech uplatňujeme od roku 2001 systém řízení jakosti podle mezinárodně uznávaného modelu EN ISO 9001, pravidelně certifikovaný renomovanou společností TÜV NORD Essen.

Záruka

Posouzení kvality výlisků je prováděno podle dokumentace předané zákazníkem, a podle referenčních vzorků, které jsou vzájemně odsouhlaseny (popř. zaplombovány) a jsou uloženy jak u zákazníka, tak v naší lisovně. Záruční podmínky jsou dány Obchodním zákoníkem a našimi obchodními podmínkami.