Kaden - Vodoměry, s. r. o.

Nejčastější otázky našich zákazníků

Legislativa

Jaká je přesnost vodoměrů?

Co je to metrologická třída vodoměru?

Jakým zákonem je stanoveno, že vodoměry je třeba po určité době vyměnit?

Jak dlouho může být vodoměr v provozu?

Kdy končí platnost úředního ověření (cejchu)?

Co mám dělat, když mám pochybnosti o správné funkci vodoměru?

Bytové vodoměry používáme pouze jako poměrová měřidla pro rozpočítávání nákladů na vodu v domě. Předpokládáme, že když to nejsou fakturační měřidla, tak nemusí být ověřena a pravidelně měněna.

Technické dotazy

Pravidelně vykazujeme při odečtech vodoměrů určitý rozdíl (přibližně 10 až 12%) mezi součtem spotřeby bytových vodoměrů a údajem domovního vodoměru. Jak je to možné? Vodoměry mají přeci menší povolené úchylky.

Jak velké rozdíly mezi bytovými vodoměry a vodoměrem na patě domu jsou obvyklé a ještě přípustné?

Není lepší vodoměr nový, než opravený? Jde nám především o spolehlivost a správnost měření.

Mají vodoměry KADEN ochranu proti neoprávněné manipulaci?

Jaké ochranné prvky jsou na vodoměru? Proč je ochrana proti ovlivnění a neoprávněným zásahům tak důležitá?

Při jakém nejmenším průtoku vodoměry ještě měří, je to nějak stanoveno?

Měří vodoměr i při opačném směru proudění vody?

Zdravotní nezávadnost

Na co se mám při koupi vodoměru zaměřit, chci-li mít jistotu, že se jedná o zdravotně nezávadný výrobek?

Proč jsou výluhové testy tak důležité?

Montáž vodoměrů

V jaké poloze mohou být vodoměry namontovány?

Kdo může namontovat nebo vyměnit vodoměr?

Můžete mi doporučit vhodnou montážní firmu?

Jaký předpis určuje způsob montážního plombování?

Obecné dotazy

Jak nejlépe nakoupit vodoměry KADEN?

Chtěli bychom v našem domě provést výměnu vodoměrů za vodoměry KADEN. Nemáme však možnost Vám vodoměry vrátit před montáží.

Máme vodoměry KADEN již mnoho let a chtěli bychom zakoupit nové, bude to pro nás výhodné?

Máme Vaše vodoměry již dlouhou dobu jedná se o starší typy S 040, S 045, vyrobené před rokem 1996. Lze tyto vodoměry ještě opravit?

V našem domě používáme bytové vodoměry již řadu let, nyní jsme se rozhodli již vodoměry neopravovat a zakoupit u Vás nové. Staré vodoměry bychom Vám vrátili. Co musíme udělat?

Dostal se mi do ruky prospekt od firmy, která nabízí vodoměry jiné značky než Kaden. V prospektu se prezentují jako výrobci. Ve Vašem prospektu jsem se dočetl, že jste jediní výrobci v České republice. Jak to tedy je?

Máme nainstalované vodoměry jiné značky a po více letech jsme se dozvěděli, že při uplatnění záruky budeme platit část nákladů na záruční opravu – něco jako na materiál. Máte to takto podivně zařízeno i u Vašich vodoměrů?

Magnetická odolnost

Jak je to s odolností vodoměrů proti vnějšímu působení magnetického pole?

Mají vodoměry KADEN ochranu proti ovlivnění magnetickým polem?

Elektronické vodoměry s dálkovým odečtem

Chtěli bychom častěji sledovat naši spotřebu vody s pomocí Vašich elektronických vodoměrů, je to nějak omezeno např. jen na odečtové období?

Montuje se k elektronickému vodoměru nějaký přídavný radiomodul?

Jak je vyřešeno napájení radiomodulu, který se připojuje k počítači a jednotlivých vodoměrů v bytech?

Zajímáme se o Vaše elektronické vodoměry hlavně proto, že obyvatelé našeho domu nejsou často doma. Odečet celého domu se provádí na několikrát. Odečet a vyúčtování nám provádí servisní organizace, chtěli bychom tento způsob zachovat . Vodoměry jsou naším vlastnictvím.

Máme starší vodoměry KADEN, typu S 050 na studenou vod a typu S 055 na teplou vodu, při výměně bychom chtěli přejít na vaše elektronické vodoměry, je možné použít tyto vodoměry pro přestavbu na elektronické?

Jsme malé společenství vlastníků (4 byty). S Vašimi mechanickými vodoměry jsme zcela spokojeni a chceme je užívat dál. Budou stále ve Vaší nabídce?

Je možné odečítat elektronické vodoměry z jednoho místa v domě, např. z počítače umístěného v bytě správce?