Kaden - Vodoměry, s. r. o.

Autorizované metrologické středisko K-51

Všechny vyrobené a opravené vodoměry ověřujeme v našem AMS, které je autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Pro ověřování vodoměrů podle české legislativy máme přidělenu úřední značku K s  evidenčním číslem 51, na jejichž použití se vztahují §9 a §16 zákona a §6 vyhlášky 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro prvotní EHS ověření vodoměrů máme přidělenu evropskou značku e051cz na jejíž použití se vztahuje §4 vyhlášky 332/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

V létě 2006 jsme provedli zásadní rekonstrukci zkušební stanice na ověřování vodoměrů. Celý cyklus ověřování je nyní řízen PC a probíhá zcela automaticky, bez možnosti ovlivnění výsledku měření obsluhou.

Hlavním (podnikovým) etalonem jsou přesné váhy Mettler Toledo, jako pracovní etalon používáme etalonové průtokoměry Krohne.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení

Zkušební zařízení umožňuje použít metodu ověřování jak hmotnostní, tak objemovou, jak s pevným, tak s letmým startem. Chod vodoměrů je snímám optickými snímači s vyhodnocováním automatických impulzů, nebo synchronizovaných impulzů. Vstup do automatického systému stanice je přizpůsoben pro libovolné impulzní výstupy zkoušených měřičů, takže lze ověřovat i vodoměry s elektronickými částmi, s impulzními výstupy apod. - vše v automatickém režimu.

Součástí ověření je i tlaková zkouška, stanice umožňuje použít zkušební tlak až 25 barů.

Zkušební stanice Enbra MR-T-S 1525 představuje technickou špičku v  tomto oboru s uplatněním nejnovějších technických a softwarových poznatků. Splňuje s rezervou veškeré naše i evropské metrologické předpisy a je připravena i na předpisy nové. Ověření vodoměrů probíhá přesně a produktivně.

Naše autorizované metrologické středisko má zavedený a udržovaný systém řízení jakosti, jednak začleněný do SJ celé společnosti podle norem ČSN ISO 9001:2008, a též podle metodických požadavků metrologických orgánů pro autorizaci metrologických středisek.

Konfirmační systém AMS je pravidelně kontrolován při metrologických dozorech, prováděných orgány státní metrologie, při prověřování technické a odborné způsobilosti (provádí ČMI) a účastí v  mezilaboratorním porovnávání zkoušek. Kromě toho probíhá řada interních kontrolních a monitorovacích procesů, definovaných v Příručce jakosti AMS, a pravidelně vyhodnocovaných.

Vše výše uvedené zaručuje, že vodoměry Kaden jsou ověřeny správně, podle všech platných norem a předpisů, a s dostatečnou rezervou dodržení metrologických požadavků na ně. To dává zákazníkům záruku spolehlivého měření po celou dobu platnosti ověření.